• Lưu Ý Về Host share -  Cần chú Ý
  • bắt buộc phải đặt text LINK DƯỚI CHÂN TRANG : ( Hosting Cung Cấp Ctyhnn.com )
  • Trường hợp Ko đặt sẽ bị xoá, vì share host thời gian dài nên cần text link để ủng hộ mik
  • và mỗi tài khoảng chỉ dc dùng 1 gói share , 2 gói liên hệ admin https://www.facebook.com/webhnn.xyz
  •  


Monday, May 3, 2021

« Quay lại